Brezplačna poštnina   |   30-dnevno vračilo

Pogoji uporabe

V skladu s 1751. člen, 1. odst. Zakona št. 89/2012 zb. civilnega zakonika, kot je bil spremenjen (v nadaljevanju "civilni zakonik").

1. člen Uvodne določbe

1.1 Ti splošni pogoji (v nadaljevanju "pogoji") podjetja eyerim, s.r.o., z registriranim sedežem na naslovu Brezová 2055/22, Spišská Nová Ves 052 01, Slovaška, reg. št.: 47 970 006, (v nadaljevanju "prodajalec"), določajo medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki izhajajo iz ali v zvezi s kupoprodajno pogodbo, sklenjeno med prodajalcem in kupcem prek elektronskega naročila kupca (v nadaljevanju "kupoprodajna pogodba") in predstavljajo njihov sestavni del. Prodajalec je upravljavec spletne trgovine www.eyerim.si (v nadaljevanju "spletna stran") preko spletnega vmesnika (v nadaljevanju "spletni vmesnik trgovine").

1.2 Ti pogoji ne veljajo v primeru, kjer je oseba, ki namerava kupit blago pri prodajalcu pravna oseba ali oseba, ki oddaja naročilo v okviru svoje poslovne dejavnosti ali v okviru svoje neodvisne strokovne dejavnosti.

1.3 O določbah, ki niso vključene v splošnih pogoji, se kupec in prodajalec (v nadaljevanju »pogodbeni stranki«) dogovorita v kupoprodajni pogodbi. Določbe v kupoprodajni pogodbi, ki se razlikujejo od tistih v teh splošnih pogojih, imajo prednost.

1.4 Določbe teh splošnih pogojev so sestavni del kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba in ti splošni pogoji so pripravljeni v slovaškem jeziku. Kupoprodajna pogodba se lahko sklene v slovaškem jeziku.

1.5 Prodajalec lahko spremeni ali prilagodi te splošne pogoje. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti v času veljavnosti prejšnjih različic teh splošnih pogojev.

2. člen Uporabniški račun

2.1 kupec lahko naroči blago neposredno v spletnem vmesniku trgovine, in sicer z registracijo ali brez.

2.2 Pri registraciji na spletni strani in naročanju blaga, je kupec dolžan zagotoviti pravilne in prave podatke. Kupec mora v primeru sprememb posodobiti podatke v uporabniškem računu. Podatke kupca, navedene v uporabniškem računu in med naročanjem blaga, prodajalec upošteva kot pravilne.

2.3 Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec se obvezuje, da bo ohranil zaupnost informacij, potrebnih za dostop do svojega uporabniškega računa.

2.4 Kupec ne sme nobeni tretji stranki dovoliti uporabo njegovega uporabniškega računa.

2.5 Prodajalec je upravičen do izbrisa uporabniškega računa, zlasti če kupec svojega uporabniškega račun ne uporabljajo več kot 24 mesecev ali, če kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe (vključno s splošnimi pogoji).

3. člen Sklenitev kupoprodajne pogodbe

3.1 Vse predstavitve blaga na spletnem vmesniku prodajalne so informativne narave in prodajalec ni dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v zvezi s tem blagom. Določba 1732. člena, 2. odst. civilnega ne velja.

3.2 Spletni vmesnik trgovine vsebuje podatke o blagu, vključno s cenami za posamezne izdelke. Cene izdelkov vključujejo stroške embalaže, davek na dodano vrednost in vse druge zadevne pristojbine. Cene blaga ne vključujejo stroškov v zvezi z dostavo blaga. Cene blaga ostanejo veljavne tako dolgo, kot so izdelki prikazani na spletnem vmesniku trgovine. Ta določba ne omejuje prodajalca pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe z individualno dogovorjenimi pogoji.

3.3 Za naročilo blaga mora kupec izpolniti obrazec za naročilo na spletnem vmesniku prodajalne. Naročilnica vsebuje predvsem naslednje informacije:

     3.3.1 Naročeno blago (kupec »odloži« izbrano blago v elektronsko nakupovalno košarico na spletnem vmesniku prodajalne).

     3.3.2 Način plačila prodajen cene, izbrani način dostave naročenega blaga in

     3.3.3 Informacije o stroških, povezanih z dostavo blaga (v nadaljevanju "naročilo").

3.4 Pred pošiljanjem naročila prodajalcu lahko kupec preveri in spremeni podatke v naročilu, pri čemer mora kupec prepoznati in popraviti napake, ki so se pojavile pri vnašanju podatkov v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb "PLAČILO". Prodajalec obravnava podatke v naročilu kot pravilne. Po prejemu naročila prodajalec potrdi kupcu prejem z elektronskim sporočilom na e-poštni naslov, naveden v uporabniškem računu ali v naročilu (v nadaljevanju "e-poštni naslov kupca").

3.5 Prodajalec je upravičen, da kadar koli, glede na vrsto naročila (količina blaga, nabavna cena, ocenjeni stroške dostave), prosi kupca za dodatno potrditev naročila (npr. v pisni obliki ali po telefonu).

3.6 Pogodbeni odnos med prodajalcem in kupcem je ustanovljen ob dostavi potrdila naročila (sprejemu), ki ga prodajalec pošlje kupcu prek e-pošte na elektronski naslov kupca.

3.7 Kupec se strinja z uporabo oddaljenih komunikacijskih sredstev pri sklepanju kupoprodajne pogodbe. Stroške kupca med uporabi oddaljenih komunikacijskih sredstev v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški povezave z internetom, stroški telefonskih klicev), nosi izključno kupec in se ne razlikujejo od standardnih tarif.

4. člen Nabavna cena in plačilni pogoji

4.1 Kupec plača nakupno ceno in stroške dobave, v kolikor obstajajo, kot je določeno v kupoprodajni pogodbi, in sicer na naslednje načine:

      a) gotovinsko plačilo ob prevzemu na naslovu kupca, navedenem v naročilu,

      b) negotovinsko plačilom s kartico,

      c) negotovinsko plačilo preko storitve PayPal,

      d) preko spletnega plačilnega omrežja Bitcoin.

4.2 Skupaj z nabavno ceno je kupec dolžan plačati stroške v zvezi z dostavo blaga v dogovorjenem znesku na podlagi izbranega načina dostave. Razen če je izrecno navedeno drugače, nabavna cena vključuje tudi stroške dostave blaga.

4.3 Kupec ni zavezana k plačilu pologa ali katerega koli drugega podobnega plačila prodajalcu. To velja brez poseganja v določbe člena 4.6 splošnih pogojev v zvezi z obveznostjo plačila nakupne cene vnaprej.

4.4 Če je izbrano plačilo ob prevzemu, je nabavna cena plačana po prejemu blaga. Če je izbrano brezgotovinsko plačevanje in, če je plačilo izvršeno preko spletnega plačilnega omrežja Bitcoin, je nabavna cena plačana ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Če je izbrano brezgotovinsko plačevanje, je plačilo nabavne cene s strani kupca obravnavano kot izvršeno ob knjiženju zadevnega zneska na račun prodajalca.

4.5 Prodajalec je, še posebej v primeru, da kupec ne potrdi naročila v skladu s členom 3.7 splošnih pogojev, upravičen do zahtevanja plačila celotne nabavne cene, preden pošlje blago kupcu. Določba 2119. člena, 1. odst. civilnega ne velja.

4.6 Vsi popusti na nabavno ceno blaga, ki jih prodajalec nudi kupcu, se ne morejo seštevati.

4.7 Če je v poslovnih razmerjih običajno ali, če je določeno s splošno zavezujoči predpisi, prodajalec izda kupcu davčni dokument oz. račun za plačila, izvedena v skladu s kupoprodajno pogodbo. Prodajalec je zavezanec za davek na dodano vrednost. Prodajalec izda kupcu davčni dokument oz. račun po plačilu nabavne cene blaga in pošlje ta dokument v elektronski obliki na e-poštni naslov kupca.

4.8 V primeru prijavljenih tehničnih napak ali nenamernih odstopanj v cenah blaga, predstavljenih na spletni strani trgovine, prodajalec ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe za to blago. Če je kupoprodajna pogodba že bila zaključena, si prodajalec pridržuje pravico, da odstopi od kupoprodajne pogodbe. Če prodajalec odstopi od kupoprodajne pogodbe, mora prodajalec sredstva, ki jih je prejel od kupca, vrniti na enak način kot so bila sredstva prejeta od kupca, v štirinajstih dneh po odstopu prodajalca od kupoprodajne pogodbe.

5. člen Odstop od kupoprodajne pogodbe

5.1 V skladu s 1829. členom, 1. odst. civilnega zakonika ima kupec pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe v 30 dneh po prejemu blaga; v primeru, da predmet kupoprodajne pogodbe več vrst blaga ali dobavo v več delih, prične to teči na datum zadnje dostave blaga. Obvestilo o odstopu od kupoprodajne pogodbe mora biti prodajalcu poslano v roku, navedenem v predhodnem stavku. Za odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec uporabi vzročni obrazec, ki ga zagotovi prodajalec in je priložen tem splošnim pogojem. Kupec lahko, med drugim, pošlje obvestilo o odstopu na poslovni naslov prodajalca:
eyerim s.r.o.
Michalská 389/20
811 01, Bratislava
Slovaška

ali na njegov e-poštni naslov:
kontakt@eyerim.si

5.2 Če je kupec odstopil od nakupa sporazuma v skladu s členom 5.1 teh splošnih pogojev, se kupoprodajna pogodba razveljavi. Blago mora biti vrnjeno prodajalcu v štirinajstih dneh od odstopa kupca od kupoprodajne pogodbe. Če je kupec odstopil od kupoprodajne pogodbe, krije vse stroške vračanja blaga prodajalcu, tudi v primeru, kadar blaga glede na njegovo naravo ni mogoče vrniti po navadni pošti.

5.3 Če je kupec odstopil od kupoprodajne pogodbe v skladu s členom 5.1 teh splošnih pogojev, mora prodajalec vrniti sredstva, prejeta od kupca v štirinajstih dneh po odstopu kupca od kupoprodajne pogodbe, in sicer na enak način, kot je sredstva prejel od kupca. Prodajalec je upravičen tudi do vrnitve izvedene transakcije kupca takoj, ko prejme blago, vrnjeno s strani kupca ali kako drugače, dokler se kupec s tem strinja in ne nastanejo dodatni stroški za kupca. Če je kupec odstopil od kupoprodajne pogodbe, prodajalec ni dolžan kupcu vrniti prejeta sredstva dokler kupec ne vrne blago ali ne zagotovi dokazila o odpremi blaga prodajalcu. Korekcijske leče, izdelane v skladu s posebnimi zahtevami, si ni mogoče prilastiti. Predmet zamenjave ali nadomestila je samo okvir očal. Pristojbin, plačanih za dostavo po pošti, ni mogoče povrniti.

5.4 Prodajalec je upravičen do enostransko izravnati pravico do odškodnine za poškodovano blago s pravico kupca do povračila nabavne cene.

5.5 Dokler kupcem ne prejme blaga, je prodajalec kadar koli upravičen do odstopa od kupoprodajne pogodbe. V takšnem primeru bo prodajalec povrnil kupcu nabavno ceno brez nepotrebnega odlašanja, in sicer prek negotovinskega plačila na račun, ki ga je navedel kupec.

5.6 Če kupcu skupaj z blagom poslano tudi darilo, je med prodajalcem in kupcem sklenjen dogovor o donaciji, ki vključuje klavzulo o odpovedi katera določa, da v primeru odstopa kupca od kupoprodajne pogodbe, dogovor o donaciji preneha veljati in kupec je dolžan vrniti darilo skupaj z blagom.

6. člen Pošiljanje in dostava blaga

6.1 Kupec na obrazcu za naročilo izbere način dostave blaga. Če je bil načini dostave dogovorjen na podlagi posebne zahteve kupca, kupec nosi tveganje in morebitne dodatne stroške v zvezi s takšnim načinom dostave.

6.2 Če je prodajalec dolžan v skladu s kupoprodajno pogodbo dostaviti blago na naslov, ki ga je kupec navedel v obrazcu za naročilo, je kupec ob dostavi dolžan sprejeti blago.

6.3 Če je potrebno, iz razlogov, ki jih je mogoče pripisati kupcu, blago dostaviti večkrat ali kakor koli drugače, kot pa je navedeno v obrazcu za naročilo, je kupec dolžan kriti vse stroške, povezane s ponavljajočimi se dostavami blaga ali stroške, povezane z različnimi načini dostave.

6.4 Po prejemu blaga od dostavne službe je kupec dolžan preveriti celovitost embalaže in v primeru kakršnih koli pomanjkljivosti o tem nemudoma obvestiti dostavno službo. Če so odkrite poškodbe embalaže, ki nakazujejo na nepooblaščeno poseganje v pošiljko, kupec ni dolžan prevzeti pošiljko od dostavne službe.

6.5 Druge pravice in obveznosti strank v zvezi z dobavo blaga urejajo pogoji dostave prodajalca, ki so navedeni v prilogi 1 teh splošnih pogojev.

7. člen Pravice, ki izhajajo iz nepopolne izpolnitve

7.1 Pravic in obveznosti pogodbenih strank zaradi nepopolne izpolnitve urejajo na splošno zavezujoči pravni predpisi (zlasti določbe členov od 1914. do 1925., členi od 2099. do 2117. in členi od 2161. do 2174. civilnega zakonika).

7.2 Prodajalec jamči kupcu, da je blago ob prejemu brez pomanjkljivosti. Predvsem mora prodajalec ob prejemu blaga kupcu jamčiti, da:

      7.2.1 Ima blago lastnosti, ki so bile dogovorjeni s strani pogodbenih strank in, v odsotnosti pogodbe, ima lastnosti, navedene s strani prodajalca ali proizvajalca ali katere kupec pričakuje glede na naravo blaga in na podlagi oglaševanja.

       7.2.2 Je blago primerno za namen, ki ga navaja prodajalec ali za katere se blago iste vrste pogosto uporablja.

       7.2.3 Sta kakovost ali zmogljivost blaga v skladu s kakovostjo ali zmogljivostjo vzorčnih izdelkov, če je bila kakovosti ali učinkovitosti določena na podlagi dogovorjenega vzorca.

       7.2.4. Je blago dobavljeno v ustrezni količini, obsegu ali teži.

       7.2.5 Je blago v skladu s pravnimi zahtevami.

7.3 Če so v šestih mesecih od prevzemu blaga ugotovljene poškodbe, se šteje, da je bilo blago pomanjkljivo že v trenutku prevzema. Kupec ima pravico uveljavljati pravice zaradi napak, ki jih je odkril na potrošniškem blagu v štiriindvajsetih mesecih po prevzemu, razen, če za določen izdelek velja daljše obdobje.

7.4 Kupec uveljavlja pravico, ki izhaja iz nepopolne izpolnitve, na poslovnem naslovu prodajalca. Zahtevek velja za predloženega v trenutku, ko prodajalec prejme reklamirano blago.

7.5 Druge pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z odgovornostjo prodajalca za napake ureja prodajalca kodeks pritožb prodajalca.

8. člen Druge pravice in obveznosti kupca in prodajalca

8.1 Kupec prevzame lastništvo blaga ob plačilu celotne nabavne cene blaga.

8.2 Prodajalec ne zavezujejo nobeni kodeksov ravnanja v povezavi s kupcem v skladu z določbami 1826. člena, odst. 1e) civilnega zakonika.

8.3 Izvensodne postopki za pritožbe potrošnikov ureja prodajalec prek e-poštnega naslova kontakt@eyerim.si. Prodajalec posreduje informacije v zvezi pritožbo kupca na e-poštni naslov kupca. Izvensodno reševanje potrošniških sporov, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe, sklenjene pod temi splošnimi pogoji, opravlja slovaška trgovinska inšpekcijska z registriranim sedežem na naslovu Prievozská 32, PO BOX 5, 820 07 Bratislava 27; spletna stran: http://www.soi.sk/.

8.4 Prodajalec je upravičen do prodajo blaga na podlagi trgovinskega dovoljenje. Varovanje podatkov nadzoruje urad za varovanje osebnih podatkov. Slovaška trgovinska inšpekcijska med drugim nadzoruje skladnost z Zakonom št. 634/1992 zb. o varstvu potrošnikov, z vsemi spremembami.

8.5 Kupec s tem prevzema tveganja v skladu s 1765. členom, odst. 2 civilnega zakonika.

9. člen Varovanje osebnih podatkov

9.1 Varovanje osebnih podatkov kupca, ki je fizična oseba, regulira Zakon št. 101/2000 zb. o varovanju osebnih podatkov, z vsemi spremembami.

9.2 Kupec se strinja z obdelavo svojih osebnih podatkov: ime in priimek, domači naslov in naslov za dostavo, identifikacijska številka, davčna številka, e-poštni naslov in telefonska številka (v nadaljevanju "osebni podatki").

9.3 Kupec se strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov s strani prodajalca za namene uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe in za namene ohranjanja svojega uporabniškega računa. Razen če kupec odloči drugače, se kupec strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov tudi za namene prejemanja informacij in komercialnih sporočil. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov v polnem obsegu v skladu s tem členom ni pogoj, ki sam po sebi preprečuje sklenitev kupoprodajne pogodbe.

9.4 Kupec priznava, da je dolžan podati svoje osebne podatke (med registracijo, v svojem uporabniškem računu, pri oddajanju naročila na spletnem vmesniku trgovine) pravilno in iskreno, in da je dolžan obvestiti prodajalca o kakršnih koli spremembah osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja.

9.5 Prodajalec lahko za obdelavo osebnih podatkov kupca pooblasti tretjo osebo. Prodajalec ne sme razkriti osebnih podatkov kupca tretjim osebam, razen z izjemo oseb za dostavo blaga, brez predhodnega soglasja kupca.

9.6 Osebni podatki se obdelujejo za nedoločen čas. Osebni podatki se obdelujejo v elektronski obliki v avtomatiziranem načinu ali v tiskani obliki v neavtomatiziranem načinu.

9.7 Kupec potrjuje, da so njegovi osebni podatki točni in da je bil opozorjen, da je posredovanje osebnih podatkov prostovoljno.

9.8 V primeru, da kupec meni, da prodajalec ali obdelovalec (člen 9.5 teh splošnih pogojev) ne izvaja obdelave njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom ali določili teh splošnih pogojev, lahko:

      9.8.1 Prosi prodajalca ali obdelovalca podatkov za pojasnila.

      9.8.2 Zahteva od prodajalca ali predelovalca, da razreši to situacijo.

9.9 V primeru, da je kupec zahteval informacije v zvezi z obdelavo njegovih podatkov, je prodajalec dolžan podati te informacije. Prodajalec je upravičen zahtevati nadomestilo, ki ne presega stroškov, potrebnih za zagotavljanje informacij v skladu s predhodnim stavkom.

10. člen Dostava

10.1 Kupec lahko prejme informacije na svoj e-poštni naslov.

11. člen Končne določbe

11.1 Pogodbeni stranki se izrecno dogovarjata, da bosta morebitne spore, ki izhajajo iz pogodbe, ki sta jo sklenili, spore, ki so nastali v povezavi z pogodbo, vključno s spori glede veljavnosti, razlaganja, zmogljivosti ali prenehanja pogodbe, ki izhajajo neposredno ali posredno iz tega pravnega razmerja, vprašanja pravic, povezanih s prej omenjenimi pravicami, tudi če je ta pogodba neveljavna, razveljavljena ali preklicana, najprej razrešili s poravnavo na podlagi načela poštenosti in olike. Če poravnava ne uspe, se spori rešujejo v sodnih postopkih pred sodišči Republike Slovaške v skladu s češko zakonodajo.

11.2 V primeru, da vsebuje razmerje, sklenjeno s kupoprodajno pogodbo, mednarodni (zunanji) element, se pogodbenice dogovorita, da pogodbo, ki sta jo sklenili, urejajo veljavni pravni predpisi Republike Slovaške, predvsem civilni zakonik. To velja brez poseganja v potrošniške pravice, ki izhajajo iz na splošno zavezujočih pravnih predpisov.

11.3 Če ni med prodajalcem in kupcem v pogodbi ni bilo drugače dogovorjeno, so ti splošni pogoji veljavni in učinkoviti od 1. oktobra 2016.

11.4 Prodajalec lahko te splošne pogoje spremeni ali dopolni. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti v času veljavnosti prejšnjih različic teh splošnih pogojev. Posodobljeno besedilo splošnih pogojev je objavljeno na spletni strani www.eyerim.si.

11.5 Kupec se strinja s prejemanjem informacij v zvezi s storitvami in poslovanjem prodajalca na e-poštni naslov kupca, in soglaša s prejemanjem komercialnih sporočil prodajalca na e-poštni naslov kupca.

11.6 Če je ali postane katera koli določba teh splošnih pogojev neveljavna ali neučinkovita, se namesto neveljavne ali neučinkovite določbe uporabi nova določba s smislom, ki je čim bliže smislu neveljavne ali neučinkovite določbe. Neveljavnost ali neučinkovitost določbe ne vpliva na veljavnost preostalih določb. V primeru dvoma se določbe teh splošnih pogojev štejejo kot veljavne namesto neveljavne.

11.7 Kupoprodajna pogodba, vključno s temi splošnimi pogoji, je arhivirana s strani prodajalca v elektronski obliki in ni dostopna.

Kontaktni podatki prodajalca:
Naslov za dostavo:
eyerim s.r.o.
Michalská 389/20
811 01 Bratislava
Slovaška
e-poštni naslov: kontakt@eyerim.si
telefon: +421 915 774 755